Badrumsrenovering i Sundsvall

ROT-avdrag

Som privatperson har du rätt till att dra av 50% av arbetskostnaderna för de arbeten som vi utför i ditt hem upp till 50 000 kr per person! I det här inlägget får du reda på vad ROT-avdrag är, hur du kan tillämpa det för dina utgifter och vilka krav som finns.

ROT-avdrag för VVS-tjänster

ROT-avdraget är en skattefinansierad subvention som möjliggör en minskning av arbetskostnaderna för alla privatpersoner som äger sin bostad. Med hjälp av ROT-avdraget kan du sänka arbetskostnaderna för alla typer av VVS-tjänster.

ROT-avdrag för badrumsrenoveringar

Om du går i tankarna att renovera ditt badrum i Sundsvall kan vi hjälpa dig med lättare badrumsservice till totalrenoveringar av badrum. Med vårt team av auktoriserade rörmokare i Sundsvall erbjuder vi VVS tjänster av högsta kvalitet för både privatpersoner och företagskunder.

Krav för ROT-avdrag

För att privatpersoner ska få göra ROT-avdrag är det viktigt att arbetet och betalningen för det sker inom ramen för vissa villkor. De är bland annat:

  • Du ska äga bostaden där arbetet utförs.
  • Du, eller dina föräldrar, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
  • Du ska faktureras för arbetet och/eller ha utgiften för arbetet.
  • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. Rotavdraget och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kronor per person och år. Högst 50 000 kronor får vara rotavdrag.
  • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige (begränsat skattskyldig).
  • Du ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
  • Ett dödsbo kan få rotavdrag för arbeten som utfördes före dödsfallet. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag. Tänk på att lagfart ska sökas inom tre månader.

Om ni är två eller flera ägare som nyttjar bostaden kan ni dela på rotavdraget. Sammanlagt kan dock rotavdraget aldrig bli högre än 30 procent av den totala arbetskostnaden. För att få rotavdrag ska du faktureras eller betala för arbetet.

Källa: Skatteverket - Rotavdrag och rutarbete

Antal år i branschen
0+
Samarbetspartners
Tre Jonsson Sundsvall logotypeByggmästarna Sundsvall logotype

Gott rykte & goda relationer

Vi brinner för ett gott rykte och goda kundrelationer där vår målsättning är ett resultat som både kund och hantverkare kan vara stolt över.

Mårten Leanders
Administratör
073 - 546 24 54
Magnus Nyberg
VVS-montör
073 - 385 86 84
kontakt@nvvsp.se
Offert
© 2023 | SitemapsIntegritetspolicy